Celalettin Ağırbaş

1941'de Artvin - Şavşat - Pınarlı Köyü’nün Demirciler (Peranet) Mahallesinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Altı kardeştiler. Ailesinin onu okutacak ekonomik gücü ve niyeti yoktu. Buna rağmen tüm zorlukları aşarak sınıf öğretmeni oldu. 1961’de başlayan, Muş, Manisa, Sinop, Yusufeli ve Bursa’da süren öğretmenlik günlerinin ardından, 1969 yılında yapılan bir sınavı kazanarak Almanya’ya gönderildi. Oradaki Türk işçi çocuklarının eğitiminde görev alan ilk öğretmenlerden biri oldu. Görev süresi tamamlandıktan sonra da Türkiye’ye dönmeyerek, Almanya’da yaşamaya, öğretmen olarak çalışmaya devam etti. Eğitim programı, ders kitabı, eğitim araç gereci olmadığı halde yokluktan mucizeler üreten bir eğitim emekçisi oldu. Almanya’daki Türk çocukları için onlarca ders kitabı yazdı, ders araç-gereci üretti. Türkiye ile Almanya arasındaki ilk kültür köprülerinden biri olmanın onuruyla ve derin öğretme ülküsüyle uzun yıllar çalıştı. Müzik çalışmalarının meyvesi olarak, sevilen şarkıların notalarını da içeren yüz seksen şarkılık, TSM korolarının başucu kitabı olacak nitelikte, bir derleme kitap oluşturdu. 10 yılı Türkiye’de, 30 yılı Almanya’da olmak üzere 40 yıl öğretmenlik sonrasında 2000 yılı başında emekliye ayrıldı. Halen amatörce, yazılar yazmakta ve musikiyle uğraşmaktadır.