MUSTAFA TORUN

1957’de yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde doğdu. Hacettepe Tıp Fakültesi 1981 mezunu. Aynı fakültenin mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitimini kazanarak, ilgili bölümde araştırma görevlisi oldu. 1985’te uzmanlık eğitimini bitirdi. Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Giresun Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak 2012 yılına kadar çalışıp emekli oldu. Bir dönem Tabip Odası Genel Sekreterliği, merkez konsey delegeliği, yönetim kurulu başkanlığı,14 yıl Giresun AİDS Savaşım Derneği kurucu başkanlığı ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği bölge temsilciliği yaptı. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olup, birçok sosyal ve bilimsel derneğin kuruculuğunda, yönetim kurulunda ve üyeliğinde bulundu. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları dalında yabancı ve yerli dergilerde yayınları olup, basılı iki kitabı vardır. Halen özel bir hastanede çalışmaktadır. TTB-Merkez Konseyi delegesidir.