Çanakkale Yöresi halk Oyunları Namık Kemal Osmanağaoğlu

HALK DANSLARI;

Düğün ve eğlencelerde oynanan bu oyunların dışında, dini nitelikli bir dans olan Semahlar, Türkmen ibadetlerinin gerçekleştiği cemlerin ayrılmaz ve önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Çanakkale yöresinde oynanan Semahlar, Orta ve Doğu Anadolu Semahlarından daha ağır bir tempoda gerçekleşir.

Çanakkale Yöresel Giysileri

Bu tipten oyunların dışında, Çanakkale’ye göçler yolu ile gelen diğer toplulukların da (Çerkezler, Pomaklar, Boşnaklar vb.) Çanakkale oyunlarının yanı sıra kendi oyunlarını da oynadıkları bilinmektedir. Oyunlarda kullanılan müzik aletleri, oynanan oyunlara ve oynayan topluluklara göre değişiklik gösterir.

Geleneksel zeybek oyunlarında klarnet, keman, davul, darbuka kullanılırken, semahlarda bağlama, Çerkez oyunlarında akordeon ve phacic kullanılır.

Çanakkale türkülerinin önemli bir kısmı, maniler arasına serpiştirilen nakaratlar yardımıyla oluşmaktadır. Bilinen bir ezgiye (örneğin Evreşe yolları) mani eklemeleri ile türkü söyleyicilerinin, mani repertuarına göre uzayıp kısalabilir ve her seferinde türkü sözleri değişebilir. Çanakkale türkülerinde esas olan ezgidir.

KÖY SEYİRLİK OYUNLAR

Çanakkale’de seyirlik oyunlar, son yirmi, yirmi beş yıllık süreçte süratle ortadan kalkmaya başlamıştır.
Yakın bir gelecekte, bu geleneğin tükenmesi kaçınılmaz gibi görünmektedir. İlimizde günümüzde, Karagöz ve Meddah gelenekleri yoktur. Kukla ise seyirlik oyunlar içinde, el kuklası olarak bebek adıyla varlığını sürdürmektedir.

Seyirlik oyunlar, ilimizin bazı köylerinde sünnet düğünlerinde gerçekleştirilmektedir. Oynanan bu seyirlik oyunlar, Anadolu’nun diğer bölgelerinde oynanan oyunlarla benzerlik gösterirler.

Çanakkale’de oynanan seyirlik oyunlardan bazıları şunlardır: 1- Dede-Nine, 2- Kız Kaçırma, 3- Arap, 4- Berber, 5- Deve, 6- Bebek, 7- Aşuk-Maşuk, 8- Askerler (Hasbi), 9- Ayı, 10-Testi Güreşi. Sünnet eğlenceleri dışında kadınlar arasında kız isteme günlerinde, eğlence amacıyla oynanan oyunlar da vardır. Ancak günümüzde bu oyunlar da sonlanmaya başlamıştır. Bu oyunlarda kadınlardan biri erkek kılığına girerek, kız evindeki kadınların arasına karışır. Sergilediği erkek tavırları, gülmece unsurunu yaratır

Namık Kemal Osmanaoğlu’nun Bolu Yöresi Halk Oyunları yazısını okumak için tıklayınız.

Namık Kemal Osmanağaoğlu
1

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Adamlar Yaşamlar 8.Bölüm Recai Oktan

Uzun Öykü