Eğitimin Geleceği 1 Haydar Uzunyayla (2. Katkı)

 

EĞİTİM 4.0

Çeviri: Haydar Uzunyayla

e-mail: uznhaydar@gmail.com

Küreselleşme, akıllı cihazlar, sosyal medya v.b., bizi etkileyen iletişim ve bilgi ağlarından sadece birkaçı… Ve bunlar işimizi, hayatımızı etkiledi, yeni biçimler, yeni formalar yarattı. Bu da yaşamımızın büyük kısmının yenilenme ve eğitim ile geçeceği demektir… Eğitim önemli hale geldi. Sürekli gelişme ve yenilenmenin yanı sıra, birden fazla, hatta en az altı dalda kariyer sahibi olmayı zorunlu kılacak gibi görünüyor. Ardı ardına gelen keşiflerle başa çıkmak için yetenek, bilgi ve beceri gerekiyor. Bu da Eğitim 4.0 ile mümkündür.
Eğitimciler; eğitimin içeriğini, gelecekte nelerin gerekeceğini ve öğrenim süreçlerini durmadan tartışırlar. Bu tartışmalarda ortaya çıkan ortak görüşlere göre eğitim:
– Genişlemeli,
– Kişiye özel olmalı,
– Yaşıta yaşıt ve devamlı halde olmasını önerir.

İster okulda, ister işte, çevrimiçi veya çevrimdışı, öğrenilmiş veya öğretilmiş, standart veya değil, sertifikalı ya da sertifikasız, eski içeriğinden kurtulmak gerektiğini haykırır.
– İnsanların ve makinelerin bundan böyle bir arada yaşayacağı çağın ihtiyaçlarını karşılayabilmeli,
– Küreselleşmenin potansiyelini yakalayabilmeli,
– Hayat boyu öğrenmeyi sürdürecek role sahip olabilmeli,
– Şimdinin şirketleri yeni kazanma yolları buluyorlar, yeni çalışma biçimleri yaratıyorlar. Eski sistemleri bir kenara bırakıyorlar. Yepyeni meslekler ortaya çıkıyor. Sabit ofisler yerini evden çalışmaya, bordrolu çalışanlar yerini serbest çalışanlara bırakıyor. Bilgi yerine, kullanılabilir beceriler öne çıkıyor. Bu gelişmeler not edilmeli ve eğitim buna göre şekillenmelidir.
– Şu andan itibaren yeni bakış açıları gerekiyor: Bilgiyi bilmekten ziyade, bilgiye neden ihtiyaç duyduğunu öğren. Kafayı doldurup her şeyi öğrenmek yerine kullanabileceğini öğren…
– Bireyin özellikleri etrafında inşa edilmiş isteklere ve performansa özel girdilerden oluşan eğitime yönelmeli.
– Öğretmenden ziyade, öğrencilerin öne çıkarılacağı öğrenme modeli seçilmelidir.
***

Eğitim 4.0 dünyası üzerine, yıllardır tartışılır. Fikirler, düşünceler, çözümler üretilir. Aşağıda, geleceğin eğitimini değiştirecek yenilikçi özelliklerden bir kaçını sıralarsak:
1. Farklı zamanda, farklı yerde: (Ya da istediğin zaman, istediğin yerde… – Çevirenin notu -)
Herkes istediği yerde istediği zamanda öğrenebilecek. E-eğitim araçları bu konuda fırsatlar yaratıyor. Sınıflar değişecek; sınıfların işlevi değişecek. Bir konunun teorik kısmı sınıf dışında öğretilirken, pratik kısmı sınıf içinde, yüz yüze, interaktif şekilde öğretilecek.
2. Kişiselleştirilmiş Öğrenme:
Öğrencinin kapasitesi ve ihtiyacı doğrultusunda yapılan eğitimdir. Bu da ortalama öğrenciye göre değil, bir yandan ortalamanın üstündeki öğrencinin beklentilerini karşılayıp onu öne taşırken, öte yandan ortalamanın altındaki öğrencinin de ortalama seviyeye gelene kadarki ihtiyaçları karşılanmış olacak. Zaman ve ihtiyaç… Bu aralıkta öğretmen de öğrencinin eksiğini ve hangi noktada desteğe ihtiyacı olduğunu tespit etmiş olacak. Zorlanan öğrenci daha çok çalışma imkânı bulacak, özgüveni artacak ve olumlu öğrenme süreci yaşayacaktır.
3. Seçme Özgürlüğü:
Mevcut öğretme metodunda her öğrenciye aynı öğrenme sistemi uygulanır. Oysa her öğrenci farklı şekilde öğrenir. Sonuca giden yol her öğrenci için farklıdır. Öğrenci kendi öğrenme sürecini kendi seçmelidir. İhtiyaç duyduğu araç, gereç, program ve tekniği kendine uygun olarak seçebilmelidir.
4. Proje Odaklı Öğrenme:
Öğrenci, proje odaklı eğitimle lisede tanışmalıdır. Böylece ilerleyen kariyerinde zamanı kontrol etmeyi, işbirliğini ve örgütlemeyi geliştirebilecektir. Kullanabileceği organizasyon, takım çalışması, uyum sağlayabilme becerisi kazanabilecektir.
5. Saha Deneyimi:
Öğrenci, gerçek hayatta kullanabileceği, seçeceği mesleğe uygun “saha” deneyimi kazanmalıdır. Burslar, projeler, stajlar, pratikler v.b…
6. Veri Yorumlama:
Her ne kadar şu anda matematik üç önemli dersten biri sayılsa da, kuşkuya yer olmadan şunu söyleyebiliriz ki, gelecekte bu dersin pek önemi kalmayacaktır. Çünkü bilgisayarlar yakın gelecekte hayatımızdaki her statik analizi hesaplayacak, tarif edecek ve geleceğin yönünü tahmin edecektir. Bu yüzden verinin nasıl kullanılacağını yorumlamak müfredatın önemli bir kısmı olmalıdır. Teorik rakamları pratiğe dökmek, sonuç çıkarmak, yön vermek, eğitimin önemli parçası haline gelecektir.
7. Sınavlar Değişecek:
Eğitime yönelik bilgisayar yazılımları sayesinde, eski model testleri sınavlar, sorular gereksiz hale gelecektir. Bugün, öğrencilerin sınavdan önce, gece ya da günün bir bölümünde konuyu ezberleyip, sınavdan sonra da hepsini unuttukları biliniyor. Aslında sınavlar öğrenciyi mesleğe hazırlamıyor. Bu yüzden Eğitim 4.0 öğrencinin neler öğrendiğini, ne tür performans gösterdiğinin saha ve proje ile değerlendirilmesini savunur.
8. Öğrenci İnisiyatifi:
Öğrenci müfredat oluşturmada etkin rol oynayacaktır. Güncel, faydalı ve profesyonel müfredat öğrencinin katılımı ile vazgeçilmez hale gelecektir.
9. Rehberlik:
Danışmanlık daha önemli hale gelecek. 20 yıl içinde öğrenciler, öğrenme süreçleri içinde o kadar serbestlik kazanacaklar ki rehberlik zorunluluk hale gelecektir. Öğrenci bilgi ormanından geçerken, rehberlik onun için oturup rahatlayabileceği merkez odaklı bir rol üstlenecektir.
***
Eğitimde değişim kaçınılmazdır. Değişim ise her zaman olduğu gibi heyecan verici, aktif ve geniş kapsamlı meydan okumadır.
İrlandalı şair William Butler Yeats’ın sözleriyle konuyu bitirelim: “Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır.”

 

Kaynak: https://leaderonomics.com/personal/education-industry-4-0

1

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Çocukluk Çağımız Daha Güzeldi Sadi Geyik

Anı

Bir yorum var

 1. “Eğitimde değişim kaçınılmazdır. Değişim ise her zaman olduğu gibi heyecan verici, aktif ve geniş kapsamlı meydan okumadır.
  İrlandalı şair William Butler Yeats’ın sözleriyle konuyu bitirelim: “Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır.”
  Haydar Bey, bu son bölüm konuyu özetliyor.
  “Tonguç, “Canlandırılacak Köy” söylemini bilinçli olarak kullanmaktadır. O, hiçbir zaman köyü eğitim yoluyla kalkındırma savında değildir, canlandırma, uyandırma savındadır. Yalnız eğitim yoluyla köy, maddi yönden kalkınmayacak, yalnız altyapı devrimleri gerçekleşmeyecek, köylü canlanacak, altyapı devrimlerinin gerçeklemesini istemeye başlayacaktır. Daha iyi bir anlatımla, köylüde sınıf bilinci uyanacaktır. Siyasal ağırlığını duyurmaya, bir baskı gücü olmaya başlayacaktır. Ekonomik devrim için, altyapı değişikliği için, hiçbir istek ve baskının gelmediği bir toplumda Tonguç’un uygulamaya çalıştığı devrim taktiği budur (*).”
  Gerek “Bizim Memleketimiz” ve gerekse diğer Yazı Dükkanı bileşenlerine yazdıklarımızda okuyanların düşünce tarlalarına yeni tohumlar ekiyoruz. Toplumsal gelgitleri bir kum saati gibi düşünürsek epey sorma, sorgulama, karşı savla dolu bilgi akışı sağlıyoruz. Emekleriniz sağ olsun.
  (*)-İlyas Küçükcan, Çifteler Köy Enstitüsü, Türkiye İl Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım Aralık 2021, s.139

  1

Bir cevap yazın