Eğitimin Geleceği (2) Haydar Uzunyayla (4. Katkı)

– Öğrenmeyi sorgulamak
– Meydan okumak

Dr. Vichian Puncreobutr, Akademisyen, St. Theresa International College, (St.Theresa Journal of Humanites and Social Sciences)

Çeviri: Haydar Uzunyayla,

e-mail: uznhaydar@gmail.com

Hızla değişen dünyamız bizi, tarımsal ilişkilerin egemen olduğu toplumdan, bilgiye ulaşımın kolay ve yeniliklerin hızla gerçekleştiği endüstri 4.0 dönemine getirdi. Yeni ufuklar, yeni gelişmeler, yeni rekabet alanları açıldı. Bu da hemen peşinden, özellikle gençleri:
– Değişimlere ayak uydurma,
– Becerilere sahip olmaya,
– Yüksek hayal gücü ve zeki olma arayışına yönlendirdi. Çünkü artık dünyanın her tarafında, toplumun her kesiminde sağlıktan eğitime, üretimden ekonomiye yepyeni bir çağ yaşanıyor. Otomasyon, sanayi, dijitalleşme, veri kullanımı v.b. önem kazanmış durumda. “Nesnelerin interneti ile karşı karşıyayız. Böyle olunca da eğitim politikalarının değişmesi gerekiyor. Yıkıcı yenilikçi CLAY CHRISTIANSON’un ifadeleriyle:
– Kurallar değişmeli,
– Eski, hantal, üretmeyen sistem alt üst edilmeli,
– Geleneksel yapı yıkılmalı,
– Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

Eğitim 4.0: Büyüyen dünyanın, gelişen ekonomilerin, yükselen yaşam kalitesinin ihtiyaçlarına cevap verecek sistemdir.
– Her yerde, her zaman çözüm odaklıdır,
– Bireyin becerilerini ön plana alır,
– Uygulama ve proje önceliklidir,
– Her daim öğrenmedir,
– Her öğrencinin hızına göre kişiselleştirilmiş öğrenme öne çıkarılır. Ortalamanın üstündeki öğrencilerin ihtiyaçları ve performansları göz önüne alınarak, içlerindeki cevher işlenir. Çünkü hiçbir öğrenci aynı noktada, aynı beceride, aynı ortalamada değildir.
– Rehberlik sistemi (rehber öğretmen), mevcut öğrenme sistemi içindeki öğretmenin öğreticiliğinden daha önemli hale gelecektir.

***

Endüstri 1.0 (Bir – Sıfır) döneminde gelişme yavaştı. Tarım toplumu dönemiydi ve ilkel makineler kullanılıyordu. Dokuma makinesi, su buharı ile çalışan motor v.s. gibi… Yapılan iş ise kas gücüne bağlıydı.

Bu döneme tekabül eden Eğitim 1.0 ise tarım toplumunun talepleri doğrultusunda gelişti. Bilgi aktarımı öğretmenden öğrenciye yapıldı. Öğrenci ise yöntem olarak anlatmayı tercih eden öğretmeni dinlerdi.

***

Endüstri 2.0 dönemi, sanayi devrimi ile başladı: petrol, elektrik, güneş panelleri v.b. gibi enerji veren ürünler kullanılarak gelişme sağlandı.
Bu “Sanayi Dönemine” tekabül eden Eğitim 2.0 ise, yaratıcı olmaktan ziyade öğretmeyi amaçlıyordu. Öğrencilerin hepsinin aynı becerilere sahip olması amaçlanırdı… Okul bir fabrikaya, öğrenci ürüne, sınavlar kalite kontrolüne, müfredat yapım işine, diploma ise garanti belgesine benzetilirdi. (Bizdeki Köy Enstitüleri örneği açıklamaya uygun düşer sanırım… – Çevirenin notu -)

***

Endüstri 3.0 ise oldukça hızlı bir değişime neden oldu. Bilgi teknolojisi kullanılarak iş kalitesi yükseltildi. Bilginin değiş tokuş edilmesi, iletişim ağlarının yaygınlaştırılması, sınırları aşan birçok keşif ve yenilik bu döneme aittir. Bu dönem “Küreselleşme Dönemi” olarak bilinir.

Bu döneme tekabül eden Eğitim 3.0 ise “Teknoloji Toplumu”nun taleplerine cevap verdi aslında. Öğrencinin kendi kendisini eğitmesine olanak sağladı. Sosyal medya, dijital medya, eğitim araçları ve teknolojileri kullanıldı. Öğrenci sadece bilgiyi değil, aynı zamanda yeni bilgi üretmesini de öğrendi.

Endüstri 4.0 ise bizi, öngörülemeyen değişimlerin yaşandığı döneme getirdi. Yaşam biçimimizi değiştiren önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Gerçek dünya ile siber dünya birleşerek yeni bir gerçeklik ortaya çıkarmıştır. Bu yeni bilgilerin yaratıldığı bir dönemdir ve daha da yeni yeni bilgi yaratılacağı bir çağdan söz ediyoruz.

Bu döneme tekabül eden Eğitim 4.0 ise “Yenilikçi Toplum Çağı”nın taleplerine cevap vermek zorundadır.
– Küreselleşme, görselleşme, paralelizm (benzerlik, koşutçuluk… – Çevirenin notu -) doğrultusunda bir müfredat programı ile,
– Öğrenciye teknolojiyi “nasıl uygulayacağı” öğretmeyi amaçlamalıdır.
– Öğrenci değişime ayak uydurabilmeli, sahip olduğu beceri ve yetenekler teşvik edilmeli,
– Sadece okuma, yazma ve aritmetiğin geliştirilmesi yerine, Eğitim 4.0’a uygun beceriler yaratılmalıdır.
– Eğitim 4.0 bütün eğitimlerin daha fazlasıdır: Liderlik, yaratıcılık, takım oyunculuğu, dijital literatüre sahip, iletişim, duygusal zeka, girişimcilik, dünya vatandaşlığı, problem çözme yeteneğini kazandırmanın yanında, zeki bir toplum ve düşünme yeteneğine sahip bireyler yaratma üzerine kuruludur.
– Farklı kültürleri anlayan ve iletişim kurabilen bireyi geliştirmeyi amaçlar.
– Eğitim 4.0, olasılıkları yeni bir bakış açısıyla görerek yaratma ve en iyisini seçme, her aşamada eleştirel düşünme, seçici olma, tasarlama, sorumluluk almayı gerektirir.
– Düşünme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek hayati önem taşır. Sadece bilmek yetmez, düşünmeyi öğrenmeli. Öğrenmeden düşünmeye doğru büyük bir dönüşüm gerekiyor.
– Tasarlayan, geliştiren, üreten ve teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimini esas alır.
– Yaratıcı düşünceye, yenilikçi fikirlere, doğru yönteme sahip bireyler yetiştirmek önemlidir.
– Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaşam boyu öğrenme birbirleriyle ilişkili olmak zorundadır.

VE MÜFREDAT

Öğrenme gerçek hayatın deneyimlerine uyarlanmalıdır:
1. Karşımıza çıkacak zorlukları çözmede hız, yer ve zaman odaklı bilgi ve beceriler,
2. Hayal gücü odaklı bilgi ve beceriler,
3. Fayda odaklı bilgi ve beceriler,
4. Sorumluluk odaklı bilgi ve beceriler,
5. Planlı öğrenme; TEKRAR ETME, HATIRLAMA, PLANLAMA ve yeniden TEKRAR ETME,
6. Araştırma, elde etme, iletişim ve meydana getirme,
7. Katılma, anlama ve sunma,
Bunun yanında farklı bir deneyim olarak da:
8. Sosyal ve görsel öğrenme odaklı medyayı kullanmak,
9. Gruplar arası iletişim,
10. İnternet üzerinden kurslar,
11. Geleceğin en önemli öğrenme araçlarını kullanarak:
a. Görsel öğrenme,
b. Kişiselleştirme,
c. Oyunlaştırma,
d. Evrimleşmiş birimler,
e. Sosyal medya,
f. İletişimde bir yere bağlanmak,
g. Proje odaklı öğrenme,
h. Ürün modelli problem çözme.

Değişimlere ayak uydurmak ve geleceğe yön vermek için yeni müfredatlar üretmek zorundayız.
Bugün (yaşam tarzının değiştiği dijital dünyada) müfredatı, öğrencinin değişen yaşam ve davranışına göre değiştirmek gerekiyor.
Eğitim yeniden tanımlanmalı. Yenilikçi bir toplum Eğitim 4.0 ile mümkündür. Başarılı ve üst düzey ulusları inşa etmek, ancak üst düzey ve öğrenme merakı dolu insanlarla olabilir.

3

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Çocukluk Çağımız Daha Güzeldi Sadi Geyik

Anı

Bir cevap yazın