Gül Maniler Ramazan Efe

A benim allı yârim

Yanağı güllü yârim

Ben sana git mi dedim

Ellerde yat mı dedim

*

A benim hindi gönlüm

Tependen indi gönlüm

Değme güle konmazken

Dikene kondu gönlüm

*

Abacılar yokuşu

Saatimin gümüşü

Hiç aklımdan çıkmıyor

Kaymak Mevlüde’m

Bu yârimin gülüşü

*

Açıl gülün özünden

Baharın al gözünden

Gidene dur demesen

Kimi cayar sözünden

*

Açtım bahçe kapısını

Koktum gülün goncesini

Sardım belin incesini

Ah eller de dost diller de

Diyarı gurbet illerde

Namım kalsın şu yerlerde

*

Afyon dağlar içinde

Gül yapraklar içinde

Afyon’u Allah korusun

Kalesi var içinde

*

Ağlarım çağlar gibi

Derdim var dağlar gibi

Ciğerden yaralıyım

Gülerim sağlar gibi

*

Ağlı da vardı gale

Bakmaz isen bu kele

Şunu iyi bil gülüm

Yar etmen başga ele

*

Ah amman amman yavru

Bülbülü gül sevdirir

Dünyaya sultan olsan

Sultanı dil sevdirir

*

Ah gülü gül Gülhizar’ım

Sen söyle ben yazarım

Yazı yazan ellerin

Beni sarsın golların

*

Ah ya benim kırmızıca gülüm

Sağ yanına eğmiş dalın

Kime arz edeyim halim

Ah eller de dost diller de

Diyarı gurbet illerde

Namım kalsın şu yerlerde

*

Ak beyaz yelekliyim

Gül dibinde saklıyım

Ana uzağa verme

Yakına meraklıyım

*

Ak pınarın yapısına

Gün doğar kapısına

Eminem gül yollamış

Bayıldım kokusuna

*

Al entarim yunmadı

Hiç başlarım gülmedi

Kör olsun anam babam

Sevdiğime vermedi

*

Al giymiş allanıyor

Zülüfler sallanıyor

Gamzede güller açmış

Dudağın ballanıyor

*

Aldanma yalancı sözüne

Gülerler senin yüzüne

Çekerler kendi özüne

Çok kimseler üryân oldu

*

Ali’m Ali’m gül Ali’m

Gül dibine gel Ali’m

Gül dibine gelmezsen

Bir selam gönder Ali’m

*

Altın tasta gül kuruttum

Yâri sinemde uyuttum

Yâr söyledi ben unuttum

Gönül efendini buldu

Saçı Leyla’ya vuruldum

*

Aman aman kekliğim

Gerdana gül ektiğim

Yeter senin elinden

Bunca zaman çektiğim

*

Aman da Fadime’m

Canım gülüm Fadime’m

Ben rakılara su katmam

Sen katar isen ben içmem

Fadime’m senden vazgeçmem

*

Annem entari almış

Siyah gülleri varmış

Keşke sevmez olaydım

Yârimin yâri varmış

*

Apar baham, apar baham

İgitsen apar baham

Ganımnan gül suladım

Gel gopar gohla baham

*

Aras ile mil gelir,

Deste deste gül gelir.

Neyleyim öyle yâri,

Ayda yılda bir gelir.

*

Armut dalda gül bahçede sallanır

Şeker olur yere düşer ballanır

Sevdiğim de fidan gibi sallanır

Sallanan boyuna kurban olayım

Sevdiğim de fidan gibi sallanır

*

Armut daldan düşer mi?

Gülden yana pişer mi?

Sen cavur ben İslam

Bize nikâh düşer mi?

*

Arpa buğday çec olur

Güzeller güleç olur

Meyil verme güzele

Ayrılması güc olur

*

Arpalar biter oldu

Cefalar yeter oldu

Gül yüzlüm kömür gözlüm

Burnumda tüter oldu

*

Arpalar destesiyem

Güzeller hastasıyam

Gız gülün ayrı bitmiş

Ben onun ustasıyam

*

Arzu’m da dağlarda gezersin

Başına gülleri dizersin

Hep güllerden güzelsin

Hala mı bekâr gezersin

Estirme Arzu’m estirme

Derindir yarelerim deştirme

*

Âşık amansız yandım,

Kaşı kemansız yandım.

Deryada bir gül bitmiş,

O da der susuz yandım.

*

Ateş yanar kül olur.

Bahçede bülbül olur.

Bir kere seven beni,

Açılmış bir gül olur.

*

Ay aşmaz bulut aşmaz

Ay buluta kavuşmaz

Benim yârim askerde

Bana gülmek yakışmaz

*

Ay çeperler çeperler

İçine gül teperler

Kenan baygın düşende

Yüzüne su seperler

*

Ay doğar ayan beyan

Yoluna girdim yayan

Gül yüzlüm yeşil gözlüm

Yanına geldim uyan

*

Ay doğar ayazlanır

Gün doğar beyazlanır

Şu benim nazlı yârim

Hem güler hem nazlanır

*

Ay doğar ayazlanır

Gül açar beyazlanır

Asker yârim görünce

Hem güler hem yaslanır

*

Ay doğar mani gibi

Sallanır sini gibi

Önce göresim geldi

Cennetin gülü gibi

*

Ay doğar sini gibi

Sallanır servi gibi

Şu karşıki güzeller

Aydın’ın gülü gibi

*

Ay doğar sini gibi.

Sallanır selvi gibi.

Ben yârimi tanırım,

Isparta gülü gibi

*

Ay hırsın insin ana

Elin gül dersin ana

Göz görüp gönül sevdi

İnsafın gelsin ana

*

Ayağında mes olaydım

Boynunda elmas olaydım

Başındaki fes olaydım

Ceylan gözlü Gülendam’ın

*

Ayağında yün bağı

Ben yemem koyun yağı

Kızlar benden istiyor

Zilifine gül yağı

*

Ayna attım gül tuttum

Ağaç başı bir tuttum

Dediler yârin geldi

Elli gün oruç tuttum

*

Ayvana serdim kilim

Gel otur benim gülüm

Ne dedim de darıldın

Lal olsun ağzım dilim

*

Baca baca barhana

Bacada gül çalhana

Dökme gülün suyunu

O yar gele yıhana

*

Bağ u sarayı güldür gül

Nazmı aşkı okur bülbül

Dilberinin dudağı gül

Gülden libade giyerler

*

Bağa vardım budanmış

Bülbül güle aldanmış

Ben askere gidince

Yâre eller dadanmış

*

Bağçede açılır güller

Feryada başlar bülbüller

Bu fenaya fani derler

Saki doldur mey içelim

Heman doldur mey içelim

*

Bağçelerde pazı olur

Gül açılır yaz olur

Ben yârime gül demem

Gülün ömrü az olur

*

Bağdan bir gül almışam

Yüreğime salmışam

Yüreğimin sırrını

Yârim sene vermişem

*

Bahar geldi mi bülbül

Bahar geçti solar gül

Bu dünya işte böyle

İster ağla ister gül

*

Bahar gelir dal düşer

Yaprak açar gül düşer

Sevda denilen ateş

İki kalbe bir düşer

Sevenler sevdiğine

Dünya da zor düşer

*

Bahar olur açar güller

Bülbül gibi şakır diller

Yâri bana benzetirler

Yalan değil sahi güzel

*

Baharın gülşen çağında

Ne gezirsen bağı bülbül

Ohudun ağlım apardın

Oldun menden yağı bülbül

*

Baharın gülü gibi

Gezerim deli gibi

Yardan bir gohu geliy

Erzincan gülü gibi

*

Bahçalarda gül olur

Dallarda bülbül olur

Vefasız yar sevenler

Yanar yanar kül olur

*

Bahçaya gel göreyim

El uzat gül vereyim

Senin gibi çapkına

Nasıl gönül vereyim

 

Ramazan Efe son yazıları (Hepsini Gör)
1

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Denizlili Yazarlarımız Özel Dosyası

DENİZLİLİ YAZARLARIMIZIN YAZILARINDAN HAZIRLADIĞIMIZ ÖZEL DOSYAMIZ ÇOK YAKINDA GELİYOR! Yazar Son Yazılar Ramazan Efe1954 yılında …

Bir cevap yazın