Hovardalık – Cafer Yıldız (1. Bölüm)

Hovarda ; herhangi bir alanda,
ipe sapa gelmez bir manada
laf söylemek,
boş işlerde zaman geçirmek,
şahsi menfaati ve doyumsuz egosunu tatmin etmek için eş dost ve her türden arkadaşlarını harcamak,
hiç gereği yokken amaçsız bir şekilde para harcamak vb. gibi değişik alanlarda hovardalık yapan hovardalar bulunur.

Ancak bir konu var ki,
o konuda hovardalık yapmak cinayet sebebi sayılır,
Toplumun kırmızı çizgisi de denilen namus konusunda yapılan hovardalık çoğu zaman hovardanın can kaybı ile sonuçlanır,

Yine öyle bir konu var ki,
o konuda hovardalık yapmak diri diri ölmekten daha beter sayılır,
Güven duygusu insanoğlunun en değerli duygusudur,
Güven duygusunu kaybetmek güvensiz bir kişi durumuna düşmek demek, diri diri ölmekten beter bir durumdur,
Bu durum hovardalık yapanı çok fena etkilediği gibi,
Toplumda güvensizlik tohumlarının yeşermesine sebep olur,

Bir diğer konu var ki kalpten yaralar,
Bu konu sevgidir,
Sevgi konusunda sevgililerin yapmaması gereken en önemli hata hovardalıktır,
Sevgi duygusu güven duygusu gibi görünse de, çok daha can alıcı bir konu,
Sevgi tabiatta var olan her cisme karşı değişik yaşlarda değişik ölçülerde duyulan yürekten gelen bir duygudur,
İnsanlar çocukluktan başlayarak aynı cisme karşı değişik yaşlarda farklı duygularla azalan veya çoğalan oranlarda sevgi duyabiliyorlar,
Ancak sevgiliye karşı duyulan sevgi aşka dönüşen bir şekilde saygıyla büyütülmesi gereken bir sevgidir,

Can alıcı konulardan bir diğeri de umut hovardalığıdır,
Umut hovardalığı toplumsal çöküşlere götüren bir süreçtir.
Umut, insanları yaşama bağlayan en önemli bağdır, umudu olmayan umudu tükenen bir insan hayattan hiç bir zevk alamaz,
İnsanın yaşamasını gerektiren en önemli sebep, bir umuda tutunmaktır, tutunduğu umuttan medet ummaktır.

Hovardalık, toplum hafızasında genelde karşı cinse karşı işlenen bir kusur olarak değerlendirilir,
Oysa, hiçte o kadar basit ele alınmayacağını alınmaması gerektiğini çok iyi kavramak gerekir.

Hayatın ve yaşamın her alanında her toplum kesiminde hovardalar hovardalık yapmaktan kaçınmazlar,

Soysal ve siyasal topluluklarda hovardalık yapmakta sakınca görmeyen hovardalar, genel olarak örgütlü yapılar tarafından kontrol edilmektedir, nadiren de olsa yolunu şaşıran fevri hareket eden, nerede ne yaptığını idrak edemeyen hovardalar olmuş olsa da,
toplumların sosyal siyasal ve ekonomik çöküntülerine sebep olan hovardalıklar,
örgütlü bilinçli olarak yetiştirilen hovardaların, kontrollü güçler tarafından yönlendirmesi ile hareket ederler.

Özellikle illegal yapılarda devlet kontrollü hovardaların, içinde bulundukları yapılara verdikleri zararlar illegal yapıların toplumlar içerisindeki güven ve umut duygusunu yerle bir eder,
Yakın zananda ülkemizde, sol sosyalist yapıların toplum içerisinde ki güvenlerini yitirmelerine sebep olanlar, işte bu devlet kontrollü ajan provokatör hovardalardan başkaları değil.

Devam edecek(1)…

2

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Çocukluk Çağımız Daha Güzeldi Sadi Geyik

Anı

Bir cevap yazın