İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Nurettin Şenol

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (ÖZET)
(10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ)

1. Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.

2. Herkesin ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkı vardır.

3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.

4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.

5. Yasalar önünde herkes eşittir.

6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.

7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.

8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve iletişimi (haberleşmesi) yasayla korunmalıdır.

9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadının, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma zorunluluğu vardır.

10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.

11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.

12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.

13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.

14. KÖLELIK VE KULLUK YASAKTIR.

15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.

16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.

17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.

18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.

19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” işlemi yapılmalıdır.

20. Her insanın bir yurttaşlığı vardır.

21. Her insanın düşünce ve inanç özgürlüğü vardır.

22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

23. Herkesin toplanma ve dernek kurma hakkı vardır. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.

24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.

25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.

26. Herkesin dinlenme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkı vardır.

27. Herkesin güzel sanatların her dalında çalışma ve bu çalışmalara katılma hakkı vardır.

28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.

29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.

30. Bu bildirinin hiçbir maddesinin, devlet, toplum ya da kişilerce yok edilmesi için çalışma yapılamaz.

Her yıl 10 ARALIK gününü de içine alan hafta “İNSAN HAKLARI HAFTASI” olarak kutlanır. Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır. İnsan sevgisinin herkese aşılanması sağlanır.
İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve uluslar kesinlikle barışı sağlayamazlar.

Derleyen, Özetleyen: Nurettin ŞENOL

NURETTİN ŞENOL
3

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Çocukluk Çağımız Daha Güzeldi Sadi Geyik

Anı

Bir yorum var

  1. Hayat bayram olsa, demek geldi içimden. Uygulamada olsa keşke. Emeğinize sağlık

    1

Bir cevap yazın