Nitel Demokrasi Erol Erdoğmuş

 

BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA

Varsayalım ki, bir sivil toplum kuruluşunda 52 bin 409 seçmen oy kullanma hakkına sahipken geçerli oy sayısı 26 bin 30 olsun. Seçime katılan A Grubu; 8.503, B 6.107,  C  5.994, D 1687, E 1674,  F 1109 ve G grubu 956 oy alıyor.

NİTEL DEMOKRASİ UYARLANSAYDI

Nicel demokraside en çok oy alan A Grubu; öbür altı grubun oylarını çöpe atar.  Tıpkı iktidar partisinin muhalif partilere verilen oyları çöpe atması gibi… Üstelik bu uygulama  Anayasamızın 10.  Maddesine de aykırıdır.  “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde  eşittir” Anayasamıza göre, siyasi düşüncenin ifadesi olan her oy öbürüne eşittir!.. 

Anayasamız; çoğunluk oyları geçerli; azınlık oyları geçersizdir mi diyor? Aksine her oy eşittir diyor.  Bu nedenle hiçbir oy zayi edilmemeli, her oy değerlendirilmelidir. Nitel Demokrasi; nicel demokrasiden farklı olarak oyların tam temsilini ve oy birliğini öngörmelidir.

Seçimi kazanan A Grubu Başkanı;  seçimi kazanamayan altı grubun başkanını yönetim kuruluna almalıdır. Böylece oyların tam temsili sağlanmış olur. Nitel demokraside kararlar oybirliğiyle alınacağından; kararlar şu ya da bu şahsın, eğilimin değil; herkesin kararı olacaktır.  Rekabet, itişme, inatlaşma olmayacaktır.

Aynı yöntem Genel Seçimlerde de uygulansa; İktidar partisi Genel Başkanı Başbakan, parlamentoya giren partilerin Başkanları Bakan olsa nasıl olur?

Ne dersiniz?

 

1

Bu yazıyı da okuyabilirsiniz

Çocukluk Çağımız Daha Güzeldi Sadi Geyik

Anı

2 Yorumlar

  1. Erol Erdoğmuş

    Sayın Cibaroğluna ilgisi ve eleştirisi için teşekkür ederim. Şöyle düşünüyorum: Nitel demokrasi hiçbir oyu zayi etmezse gerçekleşebilir. Diyelim ki özelleştirme yapılsın diyenler 2/3 çoğunluğu sağladılar. Yapılmasın diyenler, 1/3 azınlıkta kaldılar. Koalisyon özelleştirmeyi 1/3 oranında frenlerse oybirliği sağlanır. Nicel, mekanik, vahşi demokrasi böylece dizginlenir. Ne dersiniz? Saygılarımla.

    0
  2. “hakkaniyet”, “herkese eşit olma” vb. kavramlar açısından bütün oyların iktidar/yönetim mekanizmasında yer alması düşüncesi “hoş” görünse de pratikte bir anlamı olmaz. Çünkü A grubu, örneğin “Özelleştirmeye” karşı çıkarak en çok oyu aldıysa, İkinci parti olan B grubu da, “Özelleştirmeye” karşı olmama çerçevesinde ikinci grup olmuşsa, bu durumda iki farklı görüş nasıl aynı yönetimde temsil edilecek ki? Özelleştirmeye nasıl yaklaşıp, yönetecekler.

    0

Bir cevap yazın